Vizija:
Šiuolaikiška ir moderni, patraukli pacientams ir darbuotojams gydymo įstaiga, nuolat gerinanti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Misija:
Laiku suteikti kokybiškas, pacientų poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai valdant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.