Biudžeto suvestinė

 

 

2018 m. 01- 03 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

 

 

2017 m. gruodžio mėn. 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 01 – 09 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. 01 – 06 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. 01 – 03 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita