Biudžeto suvestinė

2017 m. 01 – 09 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. 01 – 06 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. 01 – 03 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

 

2016 m. gruodžio mėn. 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 01 – 09 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. 01 – 06 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. 01 – 03 mėn. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita